Den moderna individanpassade hälsokontrollen

En personligt anpassad hälsokontroll har länge efterfrågats av marknaden och ligger helt i linje med de senaste vetenskapliga rekommendationerna från bl a KI vad gäller vård, förebyggande och främjande. En sådan hälsokontroll gynnar både medarbetarna och företagen, dels genom att bidra till en mer långsiktig och hållbar hälsa, dels genom ökad kostnadseffektivitet.

Modellen är framtagen av ICT Health Support AB och Proformia Hälsa AB, och innebär att utvidgade hälsokontroller enbart görs på de medarbetare som verkligen har behov av det. Efter genomförda tester ges skräddarsydda rekommendationer hur varje individ skall kunna förbättra sin situation. Besparingen kan förslagsvis läggas på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

 • Innehåll
  • Hälsoenkät med personlig feedback och stödfunktion
  • Personligt samtal med sköterska
  • Biometriska tester
  • Tillval:
  – Samlad rapport och avrapportering av enkät och tester för bl a ledning
  – Back-to-business – sjuk/frisktjänst
  – Hälsofrämjande stöd för medarbetare och chefer (utbildningsdag)
 • Fördelar för er som kund
  • Arbetsrelaterad hälsoanalys
  – för bättre överblick och beslutsunderlag
  • Större genomslagskraft
  – medarbetaren utvecklas via personlig feedback, vid eventuell diskussion med sköterska samt vid sjukanmälan
  – organisationen utvecklas och får en överblick av hälsoläget via rapportseminarier och utbildningar
  • Kostnadseffektivt
  – sänkt sjukfrånvaro via back-to-business tjänst
  – tidigare upptäckt av potentiell ohälsa (minskar sjukfrånvaron)
  – ökad effektivitet och produktivitet
  – ett hälsofrämjande tankesätt – efter 1 år
  – en hälsofrämjande strategi – efter 2 år (positiva effekter på hälsa)
  – en hälsosam kultur – efter 3 år (positiva effekter på hälsa, effektivitet)

Den moderna hälsokontrollen i korthet

Efter att den digitala hälsoenkäten besvarats får medarbetaren en skriftlig feedback. Vid ökad risk för sjukdom erbjuds ett personligt samtal med sköterska. Målet är att tillsammans med medarbetaren skapa en personlig handlingsplan för bättre hälsa. Vid hög risk för sjukdom erbjuds medarbetaren biometriska tester följt av ett uppföljande samtal med sköterska.

Samtliga individer får individanpassade råd om livsstil med utgångspunkt från belastande arbetsrelaterade moment som stillasittande, tunga lyft eller stress.

Hälsoenkäten med feedback är utvärderad på Karolinska Universitetssjukhuset (Colliander E. Proformiarapport; 2008:9).

 

Kontakta oss för mer information:
ICT
Johan Järte, leg läkare
johan.jarte@clinicaltesting.se
070-652 4532

Proformia
Erland Colliander, leg läkare, med dr
erland@proformia.se
070-796 8366

SwedishEnglish