Online
Vården kan genom ett flertal digitala hjälpmedel få kontinuerlig kontakt med patienten. Vården ringer upp patienten genom t. ex säker Skype eller reguljära telefonsamtal. Det kan också ske genom olika former av frågor via mejl eller enkäter.

Kontakta oss för mer information

SwedishEnglish