Genom kloka listor och andra beslutsstöd för patienten kan även kontakt skapas offline. ICT har också utvecklade enkätstöd som kan skickas postalt för att få svar på frågor, när det är lämpligare än elektronisk kommunikation.

SwedishEnglish