Medicinska informationsavdelningen

Tar emot frågor om läkemedel. Frågorna kommer från patienter, läkare och sjukvårdspersonal samt apotek.

Fungerar som en del i läkemedelsbolagens kvalitets- och utvecklingsarbete genom att identifiera, registrera och rapportera läkemedelsbiverkningar och reklamationer.

Konsulttjänster inom farmakovigilans - Helhetsleverantör och expertis:

- Fullständig biverkningshantering och rapportering
- System för säkerhetsdata
- Upprättande av SOP
- QPPV funktion samt tillförordnad 24/7
- Master file (PSMF)
- CT PV-del
- Upprättande av PSUR och DSUR
- Litteraturscreening
- Utbildningar inom farmakovigilans
- Assistans inför inspektioner 

icthealthsupportHär arbetar sjuksköterskor, farmaceuter, undersköterskor och kommunikationsexperter.

SwedishEnglish