Att kombinera onlinelösningar med offlinelösningar skapar en klar fördel för både vården och patienterna. Dessa lösningar ger en kommunikationsbas som underlättar snabb kontakt och ett lätt sätt att kommunicera gränslöst.

SwedishEnglish