Vi erbjuder patienten kontakt med och trevliga sköterskor som stöttar i hemmiljön. Detta sker på två sätt:

• Telefonkontakt. Patienten ringer upp för att få support i sin sjukdom eller behandling. Eller så ringer sjuksköterskan upp enligt ett förbestämt program och går igenom påminnelser, stöd eller bara för att svara på patientens funderingar.

• Hembesök. Vid svårare tillstånd kan det innebära att patienten behöver hjälp med sina behandlingar. Detta kan innefatta inställningar av pumpar, byte av läkemedel, kontroll av katetrar mm.

Support i hemmet innebär en stor trygghet för patienten, förutom att det alltid finns hjälp genom telefonen. Resultatet blir att den enskilde patienten känner sig viktig och sedd och känner en trygghet i behandlingen. Erfarenhetsmässigt leder detta till ökad motivation och därmed snabbare tillfrisknande. Det blir en hjälp att inte känna sig ensam och alienerad.

Läs mer om våra tjänster på Oriolas webbplats här.

icthealthsupport

SwedishEnglish