Vi erbjuder patienten kontakt med och trevliga sköterskor som stöttar i hemmiljön. Detta sker på två sätt:

• Telefonkontakt. Patienten ringer upp för att få support i sin sjukdom eller behandling. Eller så ringer sjuksköterskan upp enligt ett förbestämt program och går igenom påminnelser, stöd eller bara för att svara på patientens funderingar.

• Hembesök. Vid svårare tillstånd kan det innebära att patienten behöver hjälp med sina behandlingar. Detta kan innefatta inställningar av pumpar, byte av läkemedel, kontroll av katetrar mm.

Support i hemmet innebär en stor trygghet för patienten, förutom att det alltid finns hjälp genom telefonen. Resultatet blir att den enskilde patienten känner sig viktig och sedd och känner en trygghet i behandlingen. Erfarenhetsmässigt leder detta till ökad motivation och därmed snabbare tillfrisknande. Det blir en hjälp att inte känna sig ensam och alienerad.

icthealthsupport

SwedishEnglish