ICT har ett flertal digitala hjälpmedel och program som följer och hjälper patienten. Patienten har möjlighet att, på sina villkor, svara på olika frågor och kontakta genom elektroniska system. En viktig del av den digitala kommunikationen med patienten är påminnelser - t ex att ta sin medicin, göra mätningar eller ringa samtal. Detta sker genom enkla digitala och interaktiva påminnelser, som patienterna bekräftar eller svarar på olika frågor via SMS, E-post eller andra media.

Läs mer om våra tjänster på Oriolas webbplats här.

SwedishEnglish