Patientstöd, Adherenceprogram och Läkemedelssupport

ICT hjälper industrin i Norden att förbättra sitt erbjudande genom personligt, professionellt och personcentrerat patientmöte

Vi tar ett helhetsansvar för din patientrelation. Genom patientstöd, motivationsstöd och uppföljning får vården full effekt av dina produkter, samtidigt som du får kontroll över effekter och biverkningar.

Medcenter

Medicinsk kundtjänst och supportcenter
- Medicinsk information
- Patientstöd
- Kunstöd till apotek
- Support

Sköterskor och farmaceuter

Mobile Care

Mobila sköterskor för

- Stöd i hemmiljö
- Stöd till vårdgivare
- Utbildning och support
- Motivationsprogram

Resursförstärkning på klinik

Farmakovigilans

Helhetsleverantör
- System för säkerhetsdata
- Upprätthålla QPPV
- Skriva SOP
- Master file (PSMF)
- Rapportering
- CT PV-del
- Skriva PSUR och DSUR
- Förbereda inspektioner

Kombination av industriell och myndighetserfarenhet

Vi servar PATIENTEN på individens villkor
HEMMA
VIA TELEFON
DIGITALT

Vi servar VÅRDEN på individens villkor
ONLINE
OFFLINE
INTEGRERAT

Våra värderingar

Patienten i centrum

Kunden i centrum

Kvalitet

SwedishEnglish