Stöd till patienter och anhöriga i hemmiljö

Våra specialistsjuksköterskor besöker patienter i hemmet och hjälper till med avancerad behandling, till exempel inställning av pumpar, spolning av slangar och dränage, kontroll och hjälp med föreskriven dosering. Allt för att skapa trygghet och mer kunskap kring sjukdom och behandling.

Vi täcker hela Sverige med denna support, från norr till söder och snart även i de övriga nordiska länderna efter myndigheternas godkännande.

 
Stöd till vårdgivare

Ett stort behov hos vårdgivare är att kunna tillhandahålla sjuksköterskor med specialkompetens. Det kan vara vid införandet av nya behandlingsrutiner, nya medical devices eller vid nya tekniker. Vi kan vid dessa tillfällen bidra med unik kompetens för upplärning av befintlig personal, projektstöd eller annan kortvarig support som inte ingår i vårdgivarens normala, dagliga rutiner.

 

Utbildning och support

Våra specialsjuksköterskor ger stöd vid:

Utbildning för speciell administrering av läkemedel.

Insamling av biverkningar.

Svåra sjukdomstillstånd.

Pumpar och avancerad behandling.

 

Motivationsprogram

Ett stort problem i vården är vissa patienters följsamhet till ordinerad behandling, ett problem som naturligtvis förstärks vid avancerad eller svåradministrerad behandling. Här kan vi stödja, förutom via telefonsupport eller annan digital lösning, med support på plats till den enskilde. Det kan handla om initiering av ett sprutprogram, av support vid biverkningar eller livsstilsprogram.

 
Resursförstärkning på klinik

Liksom vid stöd till vårdgivare kan ICT Health Support även ge stöd inne på klinik vid speciella program eller vid projekt för att utvärdera nya behandlingsrutiner.

 
Design och upprättande av komplett stödprogram till din patientgrupp

Vi har kompetensen, systemen och erfarenheten av att upprätta och genomföra patientstödsprogram i hela Norden.

 

 

SwedishEnglish