ICT Health Support är företaget som är länken mellan sjukvården och olika hälso- och sjukvårdsföretag, t ex apotek, läkemedelsföretag, medicinteknikföretag med flera. Vi är registrerade hos socialstyrelsen som ett vårdbolag och har ett flertal specialister anställda - legitimerade läkare och sjuksköterskor samt även farmaceuter. Att underlätta för den enskilde individen i behov av vård är vår passion. Vi erbjuder service och support som gör livet enklare för patienter och deras vårdgivare.
Våra mobila sjuksköterskor och telecenter anpassar läkemedelssupport och stödprogram för att ge dig som patient bästa möjliga omvårdnad. I samarbete med ordinarie vårdgivare erbjuder vi en extra service. Vi bedriver inte sjukvård, det gör ordinarie vårdgivare bäst - vi bedriver patientvård.

Informationsfilmer för Parkinsonpatienter med produkter från Abbvie hittar du här.

SwedishEnglish