Supportcenter för läkemedelsbolag vid kliniska prövningar av läkemedel

Patientrekrytering till studier

Randomisering

 Pre-screening inför studier

Kodbrytning - så kallad avblindning, dygnet runt

 
Nationellt kundcenter för apotek

Vi hanterar dagligen inkommande frågor från apotekskedjans personal och kunder, via telefon, e-mail, web, chat och sociala medier

 

Helpline 

Vi hanterar support och produktinformation kring t.ex. medicintekniska produkter, diagnosspecifika stödprogram

 

SwedishEnglish