Vi har av Dagens Industri blivit utsedda till Gasellföretag 2016.

“Det här är verkligen jättekul! Ett bevis på att vi gör ett viktigt jobb som bidrar till många människors ökade livskvalité genom alla de tjänster vi erbjuder som, på ett eller annat sätt, har samma syfte – Att ge stöd och hjälp i vardagen till människor som är sjuka.

/Patrik Åvestrand

 

GASELLKRITERIER

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

 

SwedishEnglish