ICT HEALTH SUPPORT ÄR ETT VÅRDBOLAG SPECIALISERAT PÅ SUPPORT TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA
Vi hjälper hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin i Norden att förbättra sitt erbjudande genom personligt, professionellt och personcentrerat patientmöte. Vi erbjuder telefonsupport, läkemedelsrådgivning, apotekskundtjänst och mobila sjuksköterskor.
ICT Health Support är ett av IVO registrerat vårdbolag.
Genom patientstöd, motivationsstöd och uppföljning uppnår man ökad följsamhet och effekt kring ordinerad behandling. Dessutom vill vi skapa mer trygghet och ge kunskap till patienter och anhöriga.
Läs mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda er via vårt moderbolags hemsida, informationen hittar du här:
Oriola Expert Services

 

VÅRA SPECIALISTOMRÅDEN

MEDICINSKT SUPPORTCENTER

Kundservice och kontaktcenter
- Apotekskundservice
- Supporttjänster
- Support i kliniska studier - Dygnet runt
- Helpline över telefon, e-mail, chat, web och social medier
- Social media monitorering
GCP utbildade serviceagenter, receptarier och undersköterskor
LÄS MER

Vi servar vården på individens villkor

REGULATORY & PHARMACOVIGILANCE

Konsulttjänster inom Regulatory och Pharmacovigilance - Helhetsleverantör och expertis
- Lokala marknader – regelverk och lagar
- Översättningar och uppdateringar av produktinformation
- Ansökningar till myndigheter
- Förberedelser inför produktlanseringar
- Genomgång av marknadsmaterial
- Fullständig biverkningshantering och rapportering
GCP utbildade serviceagenter, receptarier och undersköterskor
LÄS MER

 

 

 

 

PATIENTSTÖD

Patientstödsprogram och support
- Mobila sjuksköterskor
- Medicinsk telefonsupport
- E-följsamhetsprogram
- Livsstilscoaching
- Support och utbildning till vårdpersonal
- Resursförstärkning på klinik
Leg.sjuksköterskor och psykologer
LÄS MER

Vi servar patienten på individens villkor

SUPPORT I HEMMILJÖ
TELEFONSUPPORT
DIGITALA OCH INTERAKTIVA TJÄNSTER

FARMACI

Medicinsk information och farmakovigilans
- Medicinsk information
- Farmakovigilans - expertis
- Farmaceutisk expertis
- Regulatorisk support

 

Leg.apotekare, receptarier och sjuksköterskor
LÄS MER

 

 

 

VÅRA VÄRDERINGAR
SwedishEnglish