Annika Norstedt

Annika Norstedt – affärsområdeschef medicinsk information, platschef Uppsala

Annika är leg. sjuksköterska och kommer närmast från ett jobb på Kirurgdivisionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där har hon jobbat sedan 90-talet som undersköterska, sedan sjuksköterska och sen 2006 som chef.

annika.norstedt@icthealthsupport.se
mobil: +46-70-339 7597

 

9924web

Anna-Maria Ek, affärsområdeschef patientstöd/adherence, platschef Luleå

Anna-Maria har arbetat inom den öppna och slutna vården, både som sjuksköterska och barnmorska. Hon har också erfarenhet från företagshälsovård och hälsosupport inom den privata vårdsektorn. Sedan 2010 har Anna-Maria arbetat som affärsområdeschef på Health Solutions. I och med ICTs köp av Health Solutions 2015, nu affärsområdeschef på ICT Health Support.

anna-maria.ek@icthealthsupport.se
mobil: +46-70-275 3307

 

Michael Wallin, affärsområdeschef medicinskt supportcenter

Michael har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kundrelationer och affärsutveckling. Michael har arbetat som affärsområdeschef på ICT Health Support sedan September 2015.

michael.wallin@icthealthsupport.se
mobil: +46-70-799 54 33

 

Bertil Karlmark – rådgivare

Bertil är leg. läkare och skrev sin avhandling om njurens mekanismer för utsöndring av syra i urin. Han blev därefter gästprofessor vid Yale University (USA) under ett par år. Efter en klinisk karriär inom anestesiologi, intensivvård och klinisk fysiologi övergick han 1980 till olika befattningar inom medicinavdelningar vid olika läkemedelsföretag. Bertil har ägnat sig åt undervisning och utbildning främst inom klinisk prövningsmetodologi, kvalitetssäkringsfrågor inom klinisk forskning och biverkningshantering.

 

Patrik_Åvestrand_ICT
Foto: Fredrik Fransson

Patrik Åvestrand – vd

Patrik har mångårig erfarenhet inom affärsutveckling på internationell nivå med några av världens största läkemedels- och biotechbolag som kunder. Har arbetat med logistik och transportregelverk för och inom kliniska prövningar sedan 2003.

patrik.avestrand@icthealthsupport.se
mobil: +46-70-204 3227

 

Johan Järte
Foto: Fredrik Fransson

Johan Järte medicinsk chef

Johan är leg. läkare och radiolog med gedigen bakgrund inom life science-industrin från flertalet bolag, däribland Pharmacia, Janssen-Cilag, Serono och Sentoclone. Senare även vd för branschföreningen SwedenBio.

johan.jarte@icthealthsupport.se
mobil: +46-70-652 4532

 

swedishdanishnorwayfinlandEnglish