ICT ÄR ETT VÅRDBOLAG SPECIALISERAT PÅ SUPPORT TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA.
Vi hjälper hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin i Norden att förbättra sitt erbjudande genom personligt, professionellt och personcentrerat patientmöte. Vi erbjuder telefonsupport, läkemedelsrådgivning, apotekskundtjänst och mobila sjuksköterskor.

ICT är ett av Socialstyrelsen registrerat vårdbolag.

Vi tar ett helhetsansvar för din patientrelation. Genom patientstöd, motivationsstöd och uppföljning får vården full effekt av dina produkter, samtidigt som du får kontroll över effekter och biverkningar.

Medcenter

Medicinsk kundtjänst och supportcenter

- Medicinsk information
- Patientstödsprogram och uppföljningar
- Supporttjänster till apotek
- Supporttjänster för kliniska studier
- Informations- och supporttjänster till hälso- och sjukvårdspersonal

Sköterskor och farmaceuter

LÄS MER

Mobile Care

Mobila och erfarna sköterskor för:

- Patientstödsprogram i hemmiljö
- Information- och utbildningstjänster i hemmiljö eller på mottagningar
- Motivations- och uppföljningsprogram
- Utbildning och Supporttjänster till hälso-och sjukvårdspersonal
- Framtidens hälsokontroller
- Resursförstärkning på klinik

 LÄS MER

Pharmacovigilance

Helhetsleverantör och expertis:
- Fullständig biverkningshantering och rapportering
- System för säkerhetsdata
- Upprättande av SOP
- Upprätthålla QPPV
- Master file (PSMF)
- CT PV-del
- Upprättande av PSUR och DSUR
- Assistans inför inspektioner
Erfarenhet från myndigheter och industrin
LÄS MER

Vi servar patienten på individens villkor

Support i hemmiljö
Telefonsupport
Digitala och interaktiva tjänster

Vi servar vården på individens villkor

ONLINE
OFFLINE
INTEGRERAT

 

VÅRA VÄRDERINGAR
 
 
 
 
swedishdanishnorwayfinlandEnglish