ICT HEALTH SUPPORT ÄR ETT VÅRDBOLAG SPECIALISERAT PÅ SUPPORT TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA.
Vi hjälper hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin i Norden att förbättra sitt erbjudande genom personligt, professionellt och personcentrerat patientmöte. Vi erbjuder telefonsupport, läkemedelsrådgivning, apotekskundtjänst och mobila sjuksköterskor.

ICT Health Support är ett av IVO registrerat vårdbolag.

Genom patientstöd, motivationsstöd och uppföljning uppnår man ökad följsamhet och effekt kring ordinerad behandling. Dessutom vill vi skapa mer trygghet och ge kunskap till patienter och anhöriga.

VÅRA SPECIALISTOMRÅDEN

Farmaci

Medicinsk information och farmakovigilans

- Medicinsk information
- Farmakovigilans - expertis
- Farmaceutisk expertis
- Regulatorisk support

Leg.apotekare, receptarier och sjuksköterskor

LÄS MER

Patientstöd

Patientstödsprogram och support

- Mobila sjuksköterskor
- Medicinsk telefonsupport
- E-följsamhetsprogram
- Livsstilscoaching
- Support och utbildning till vårdpersonal
- Resursförstärkning på klinik

Leg.sjuksköterskor och psykologer

 LÄS MER

Medicinskt supportcenter

Kundservice och kontaktcenter

- Apotekskundservice
- Supporttjänster
- Support i kliniska studier - Dygnet runt
- Helpline över telefon, e-mail, chat, web och social medier
- Social media monitorering

GCP utbildade serviceagenter, receptarier och undersköterskor

LÄS MER

Vi servar patienten på individens villkor

Support i hemmiljö
Telefonsupport
Digitala och interaktiva tjänster

Vi servar vården på individens villkor

ONLINE
OFFLINE
INTEGRERAT

 

VÅRA VÄRDERINGAR
 
swedishEnglish